Header

Home

Van Wezel Security is een onafhankelijke en betrouwbare organisatie van beveiligingsexperts. Onopvallend maar uiterst effectief verlenen wij een groot aantal gespecialiseerde veiligheidsdiensten en hanteren daarbij een grote mate van flexibiliteit.

Sinds jaar en dag waakt van Wezel Security over materiële, intellectuele en lijfelijke eigendommen.Niet alleen beveiliging maar ook (recherche-) onderzoeken en informatie- inwinning ten behoeve van bedrijfsleven en particulieren is een expertise waarmee wij zeer vertrouwd zijn.

Niet in de laatste plaats is van Wezel Security vertrouwt met het beschermen en beveiligen van producten, gebeurtenissen en personen. Bijzondere, grootschalige of risicogevoelige sport-, theater- en muziekevenementen vergen speciale beveiligingsmaatregelen.

Na een grondige risicoanalyse wordt er per evenement een veiligheidsplan samengesteld. Het totale securitymanagement kan door van Wezel Security -veiligheidsexperts worden ingevuld. Juist bij de totale protectie van evenementen is ruime ervaring een noodzaak. van Wezel Security heeft die ervaring. En dat geeft U een zeker gevoel.

Niet alleen gebeurtenissen, maar ook personen die uit hoofde van hun functie dan wel financiële draagkracht tijdelijk of permanent bescherming, privacy of welzijn nodig hebben, zijn bij van Wezel Security aan het goede - vertrouwde - adres.

Van Wezel SecurityVan Wezel SecurityVan Wezel Security